Prečo čítať deťom rozprávky. 

Deťom  dneska, vzhľadom na to, že veľmi často pozerajú videá šírené internetom, hlavne zahraničné rozprávky, chýbajú dva základné princípy, ako vnímať hovorený respektíve čítaný príbeh.

Pokračujte pod videom :) 

 

 

1.pri čítaní rozprávky sa dieťa pozerá na pusu hovoriaceho a počúva text. Týmto sa podvedome  spájajú oba deje a dieťa si osvojuje správnu artikuláciu. Pri animovaných rozprávkách, deti počujú iba text, pretože  rozprávky sú poväčšine zahraničné, nie sú zamerané na artikuláciu a tým pádom dieťa nemá ako vnímať pohyb úst.

Ďalším dôvodom je aj iný spôsob vytvárania zvuku pri anglickom a slovenskom alebo českom jazyku.

2. pri čítaní rozprávky alebo príbehov dieťa používa predstavivosť, takže nie obraz z počítača vytvára jeho predstavu  ale vytvára si ju dieťa samo.  Takže si je schopné vytvoriť vlastnú predstavu o tom, čo ako môže vyzerať a nedostáva priamo konkrétne, ako čo vyzerá.

 

Pozrite si niekoľko rozprávok a bájok, ktoré deťom môžete tiež nahovoriť sami.

 

Sledujte nás na FB a YouTUBE